Een service-level agreement (SLA) zijn afspraken tussen aanbieder Tabletmenukaart.nl en afnemer van onze diensten en producten.

In de SLA staan de afspraken wat de prestatie-indicatoren en kwaliteitseisen zijn van de te leveren diensten en/of producten. In de SLA zijn de rechten en plichten van beide partijen omschreven.