AUTOMATISCHE INCASSO GEGEVENSNaam incassant:                                              Tabletmenukaart.nl

Adres incassant:                                              Maarssenbroeksedijk 4

Postcode/woonplaats incassant:                     3542 DN te Utrecht       

Land incassant:                                                Nederland

                                              

                                               

                              

                                                                                                                                                                                             


Door ondertekening van dit formulier geeft u toestemming aan:                                            

  • “Tabletmenukaart.nl om doorlopend incasso-opdrachten te sturen naar uw bank om
    een bedrag van uw rekening af te schrijven en"
  • "uw bank om doorlopend een bedrag van uw rekening af te schrijven overeenkomstig
    de opdracht van Tabletmenukaart.nl."                                

Als u het niet eens bent met deze afschrijving kunt u deze binnen 56 dagen zonder opgaaf van
reden laten terugboeken door uw bank. Vraag uw bank naar de voorwaarden.

                                                                                                                                                                                                          


Naam en voorletters:                    ____________________________________                    

IBAN (rekeningnummer):            ____________________________________                    

KVK nummer:                                   ____________________________________                    

BTW nummer:                                 ____________________________________


Datum: ___________________

Handtekening:Download hier het automatisch incasso formulier. U kunt deze invullen en mailen naar: support@tabletmenukaart.nl