Enkel voor het leveren van support en updates van de menukaart is een internet verbinding over het netwerk nodig.


Router 

De IP range voor waar het systeem op aangesloten wordt, heeft van adres .1 t/m .20 uitsluiting van DHCP nodig t.b.v. het aansluiten de hardware; 

-POS-terminals

-Printers


Server

Tabletmenukaart.nl dient op een statisch IP adres te worden ingesteld binnen de IP-range. Voor de eenvoudige automatische update functie van de tablets dient dit IP adres tussen .2 en .5 van de ip range te zijn.


Kassa koppeling TP-API partners

De externe server dient in dezelfde IP range van de server en de Wi-Fi waarmee de tablets verbinding maken te staan. 


Tablets

Binnen dezelfde IP range als bovengenoemd dient het Wi-Fi netwerk ingericht te worden met voldoende dynamische IP adressen waarbij rekening gehouden wordt met mogelijke overige gebruikers. Het dient uitgesloten te zijn dat een tablet geen IP adres verkrijgt vanuit de router.


SSID voor de tablets

Tabletmenukaart (zichtbaar)

Wachtwoord: CABCAB2014